Opdateret den 1. marts 2012.

Hvis du er medlem af Vestbjerg erhvervsforening får du 10 % rabat.

1.0 Alm. betalingsbetingelser:
Leje af webhotel, serviceaftaler og webshop faktureres helårligt 1. januar forud og kan til enhver tid opsiges pr. brev eller e-mail. Abonnementet skal opsiges senest 1. december til udløb af en abonnementsperiode. Er opsigelse ikke modtaget, fremsendes automatisk en faktura for det næstfølgende år. Gebyr til dækning af DK Hostmasters omkostninger betales helårligt forud som faktureres sammen med hotelleje. Fejlbestilte abonnementer og domæner tilbagebetales ikke. Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Alle priser er i DKK excl. moms med mindre andet er angivet. Du skal have programmet Acrobat Reader installeret på din pc, til at modtage min ordrebekræftelse og faktura i PDF format. Ligeledes skal du sørge for, at jeg altid har din aktuelle e-mailadresse. Kan ordrebekræftelse og faktura ikke fremsendes pr. mail betales et gebyr på kr. 75,- excl. moms.

1.1 Levering:
Domæner under DK-domænet vil være registreret og klar til brug ca. 2 hverdage efter bekræftelse på www.dk-hostmaster.dk. Andre produkter – herunder webhotel og shop.
Disse produkter vil normalt være klar til anvendelse når domænet er registreret/flyttet, hvis ikke andet er aftalt i forbindelse med design og/eller programmering af hjemmeside/shop.

1.2 Diskplads og trafik:
Det er ikke tilladt at anvende et webhotel på ViVa Consult som ekstern diskplads for elektroniske/binære filer, herunder shareware, zip, mp3, mpeg m.m. som kan downloades, ligesom information der er i strid med dansk lovgivning (herunder al pornografisk samt kontroversielt materiale) ikke tillades på webserveren. Hos Viva Consult er der som udgangspunkt fri trafik, som betyder at der ikke betales for den trafik der er på hjemmesiden, dog er det ikke tilladt at have filarkiv til fri download liggende. Ønsker om filarkiv til fri download kan evt. aftales særskilt med Viva Consult. Enhver overskridelse af ovennævnte betingelser vil blive betragtet som aftalebrud og kunden vil blive pålagt de derved evt. forbundne omkostninger ligesom abonnementet omgående vil blive opsagt/nedlagt.

1.3 Scripts og programmer:
Webhoteller med adgang til eget CGI/Perl bibliotek, har som udgangspunkt ikke adgang til selv at uploade scripts. Ønsker man at bruge et bestemt script på sit webhotel sendes dette til Viva Consult, som kontrollerer scriptet før det kan placeres på serveren. Dette sker for at sikre der ikke uploades script’s som giver fejl eller unødigt belaster serveren.

1.4 Ansvar:
Viva Consult fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og andre former for direkte/indirekte tab – uanset årsag.
Der laves daglig backup på serverne. Denne backup laves udelukkende for at sikre driften af serverne og kunden har selv ansvar for at lave og opbevare en backup af sine data. Slettes/mistes data ved en fejl fra kundens side, kan disse dog reetableres mod et mindre honorar.

1.5 Misbrug:
Misbrug eller forsøg på misbrug ved uautoriseret brug af konti på Viva Consult vil kunne medføre suspension og efterfølgende retsforfølgelse.

1.6 Abonnement og opsigelse:
Abonnementer løber fra aftalens start og resten af kalenderåret. Abonnementet forlænges automatisk med en ny 12 måneders periode med mindre abonnementet er opsagt skriftligt af en af parterne. Abonnementet skal opsiges senest 1. december til udløb af en abonnementsperiode.

1.7 Domæne Registrering:
Ved domæneregistrering erklærer kunden sig indforstået med at domænenavnet ikke må krænke andre parter (tredie mands rettigheder). Alle domæner registreret gennem Viva Consult forudsættes at høre ind under de gældende regler under DK Hostmaster. Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for registrering af domæner (se www.difo.dk ).

1.8 Shopsystem (herunder kortbetaling):
Viva Consult’s betalingsmodul er udviklet med henblik på at kunne gennemføre transaktioner via internettet. Systemet virker op mod en af PBS godkendt betalingsgateway. Shoppen kan leveres med og uden online betaling. Ved online betaling sker dette via en sikker server – enten via Viva Consult’s SSL certifikat eller et af kunden indkøbt certifikat placeret på Viva Consult. Det forudsættes at kunden har eller tegner en indløsningsaftale med PBS, for at benytte kortbetaling i forbindelse med betalingsmodul/shopsystem.

1.9 Design og programmering:
Alle design- og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god og etisk skik. Viva Consult kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for eventuelle tab uanset årsag. Design og/eller programmering må under ingen omstændigheder kopieres og overdrages til tredje part.

2.0 Support på Webhoteller og mail:
Viva Consult forbeholder sig ret til at skifte leverandør af webhotel. Ved skift har du som kunde ret til at opsige din aftale med Viva Consult. Det er kun webhotellets standard modul der serviceres. Viva Consult yder kun support til oprettelse af nye mailadresser, som inkluderer fremsendelse af mailinfo efter oprettelsen. Al support derudover betales med timepris.

2.1 Sommerhusannoncer:
Leveres i.h.t. www.feriebolignet.com/produkter.htm