Hvis du ønsker det, kan jeg designe din hjemmeside til Internettet, og ligeledes publicerer den færdige side. Jeg skaber det grafiske design og de elementer, der skal til for at give hjemmesiden det rette, professionelle anstrøg.
Internettet er et visuelt medie, og med de konstant stigende transmissionshastigheder vil tyngden fremover – ligesom i andre visuelle medier – i høj grad komme til at ligge på hjemmesidernes grafiske udtryk og udformning.  Der kan være tale om alt fra at udnytte den side, man nu har fået stillet til rådighed gennem sit internetabonnement til et større sted, der beskriver virksomheden samt dennes aktiviteter.